Idén om att starta en butik med begagnade sportartiklar
föddes under hösten 2018.
Djurö Vindö IF vill på ett klimatsmart sätt låta sina medlemmar
och andra få möjlighetenatt återvinna begagnade sportartiklar utan att behöva åka så långt.